Gmina Sułkowice to kolejny samorząd w regionie, który zmuszony jest podnieść stawkę za wywóz śmieci. Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca ilość odpadów, wzrost opłaty marszałkowskiej i kosztów wysypiska, malejące ceny skupu surowców, a także nowe obowiązki i wymogi składowania odpadów m.in. uruchomienie systemów przeciwpożarowych czy wprowadzenie monitoringu wizyjnego. Decyzja o podwyżce zapadła podczas grudniowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Sułkowicach. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.


Dotychczasowa miesięczna stawka, która obowiązuje od maja bieżącego roku, wynosi 15 złotych od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i 30 złotych w przypadku odpadów niesegregowanych.

Po przeprowadzaniu  przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku z terenu Gminy Sułkowice stanęliśmy przed bardzo trudną decyzją – podniesieniem stawek za wywóz odpadów.

„Rynek śmieciowy” został zmonopolizowany. W Małopolsce zajmuje się nim zaledwie kilka firm, które dyktują ceny. Drastyczne podwyżki świadczonych usług przedsiębiorstwa argumentują rosnącymi kosztami prowadzenia działalności, podwyżkami wynagrodzeń, cen paliwa, koniecznością wprowadzenia systemów przeciwpożarowych i monitoringu wizyjnego.

W przetargach ogłoszonych przez Gminę Sułkowice wystartowali pojedynczy oferenci, którzy spełnili wszystkie wymagania formalne proponując bardzo wysokie stawki.

W dniu 28 listopada 2019 r. odbył się przetarg na zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Sułkowice. Złożona została jedna oferta przez Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski – Lider Konsorcjum, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków oraz Miki Recykling Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków. Kwota z przetargu to 2.882.952,00 zł (brutto). W przeliczeniu na 1 tonę odpadów daje to kwotę 800,82 zł.

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbył się przetarg na odbiór i transport odpadów pochodzących z terenu gminy Sułkowice. Złożona została jedna oferta przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Sp. z o.o. Biertowice 236, 32-440 Sułkowice. Kwota z przetargu to 1.285.217,28 zł (brutto). W przeliczeniu na 1 tonę odpadów daje to kwotę 357,00 zł.

W związku z powyższym od stycznia 2020 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach, będzie obowiązywać stawka w wysokości 27.00 złotych na miesiąc od osoby za odpady segregowane. Kwota ta została wyliczona na podstawie kosztów składowych, które musi ponosić gmina. Jeśli odpady nie będą segregowane stawka wyniesie 54.00 złotych miesięcznie od osoby.

Na ogólny wzrost kosztów w zakresie odbioru odpadów składają się przede wszystkim koszty wysypiska. Zwiększą się one znacząco z uwagi na to, że ministerstwo podniosło opłatę środowiskową za składowanie niesegregowanych odpadów, tak zwaną opłatę marszałkowską. Jeszcze w grudniu 2018 roku wynosiła ona 140 złotych za tonę śmieci, a w roku 2020 będzie to już 270 złotych.

Duże znaczenie ma również rosnąca ilość odpadów, co z kolei przekłada się na zwiększoną częstotliwość ich odbioru. Na przestrzeni trzech lat, od 2016 do 2019 roku, roczna ilość odpadów generowanych przez mieszkańców Gminy Sułkowice wzrosła z 1605 ton do ponad 2907 ton, przy prawie tej samej liczbie mieszkańców.
Niezależnych od samorządu czynników wpływających na podniesienie stawki za odbiór odpadów jest jednak więcej. Wśród nich wymienić można rosnące ceny energii elektrycznej i znaczny wzrost płacy minimalnej, co przekłada się na większe koszty zatrudnienia. Wszystko to powoduje, że od 2016 roku koszty utrzymania systemu odbioru odpadów znacząco wzrosły. Gmina jest więc zmuszona ponownie uaktualnić wysokość opłaty śmieciowej, ponieważ zgodnie z ustawą nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców, niż kosztuje obsługa systemu w myśl zasady „śmiecący płaci”.

Podkreślić należy, że podwyżki cen w naszej Gminie nie są niczym wyjątkowym. Podwyżki opłaty śmieciowej są wprowadzane przez samorządy na terenie całego kraju. Widać to między innymi w naszym powiecie: Pcim– wzrost cen o 80 %, Tokarnia wzrost cen o 117 %.

Kluczem do uniknięcia w przyszłości jeszcze wyższych opłat jest  świadoma konsumpcja, a przede wszystkim ograniczenie produkcji śmieci. Zdajemy sobie sprawę, że jest to ogromne wyzwanie. To jednak jedyna droga do uniknięcia kolejnych podwyżek.