Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji, która pojawiła się na stronie Urzędu Miejskiego, a także na oficjalnym profilu społecznościowym Gminy w sprawie podwyższenia opłat za wywóz śmieci zachęcamy do zgłębienia tematu i podejścia do sprawy ze zrozumieniem.

Dodatkowo jak już wcześniej informowaliśmy, zawsze chętnie wysłuchamy opinii naszych Mieszkańców, również krytyki pod warunkiem, że jest ona konstruktywna i oparta na rzetelnych argumentach. Obrażanie i używanie niecenzuralnych zwrotów nie jest akceptowane. Publiczne i oficjalne profile urzędu są przestrzenią, gdzie na taki język nie powinno się pozwalać. W związku z tym wszystkie tego typu komentarze są i będą usuwane. Istnieją problemy i sytuacje, w których emocje są zrozumiałe jednak musimy bezwzględnie szanować się nawzajem.

Na początku jeszcze raz podkreślamy, że Gmina zgodnie z obowiązującą ustawą "na odbiorze śmieci nie może ani zarabiać ani do niego dopłacać". To ustawodawca zdecydował, że ma być to system samofinansujący w myśl zasady „śmiecący płaci”.

Stawki obowiązujące od nowego roku zostały wyliczone na podstawie przeprowadzonych przetargów nieograniczonych z zachowaniem wszelkich zasad konkurencyjności (pełna treść ogłoszonych przetargów dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego, wraz informacją z otwarcia ofert ) w których oferty mogły złożyć wszystkie podmioty spełniające kryteria przetargu. Jak już informowaliśmy do przetargów złożono pojedyncze oferty. Gmina chcąc zapewnić ciągłość odbioru śmieci od Mieszkańców, stanęła przed trudną decyzją związaną z podniesieniem opłat za ich wywóz. W dniu 16 grudnia zwołana została sesja nadzwyczajna w celu ustalenia opłat za śmieci (przebieg sesji był transmitowany i każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać ), na której Radni podjęli uchwałą trudną, aczkolwiek jedyną możliwą, decyzję o przyjęciu nowych, wyższych stawek za odbiór śmieci.

W myśl obowiązującej ustawy ani jedna złotówka z opłaty za wywóz śmieci (zarówno tej dotychczasowej jak i przyszłej - wyższej stawki) nie może trafić na inny cel niż finansowanie systemu odbioru śmieci. Wszelkiego rodzaju opinie sugerujące, że podwyżka jest związana z poszukiwaniem dodatkowych dochodów dla gminy są po prostu nieprawdą i trudno wyjaśnić motywację osób wyrażających taką opinię.

Duże podwyżki cen wywozu śmieci miały w tym roku miejsce praktycznie w całej Polsce. Przyczynami podwyżek są jak już informowano m. in. wyższe opłaty marszałkowskie za składowanie śmieci, konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych narzuconych przez przepisy UE oraz szereg nowych przepisów w zakresie standardów bezpieczeństwa, elektromobilności i kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów. Ceny rosną również dlatego, że coraz więcej kosztuje prąd, czy praca ludzi.

Duży wpływ na wzrost cen gospodarki odpadami miała również zmiana polityki Chin w kwestii importu śmieci z zagranicy. Jeszcze kilka lat temu Chiny były największym importerem odpadów plastikowych i papierowych. W sytuacji, gdy nagle przestały je przyjmować, stawki składowania gwałtownie wzrosły w całej Europie. Na chwilę obecną nie ma firm zainteresowanych skupem czy też nawet odbiorem surowców wtórnych. Góry śmieci zalegają na wysypiskach. Ich składowanie kosztuje.

Bezzasadne w tym momencie jest porównywanie gminy Sułkowice do innych gmin, szczególnie do gminy Myślenice, która posiada własny Zakład Utylizacji Odpadów. To jest prosty ekonomiczny rachunek, który wynika ze złożonych w przetargach ofert. Odległość od wysypiska, liczba osób zdeklarowanych do odbioru śmieci – to wszystko wpływa na realne koszty podziału cen wywozu śmieci na jedną zdeklarowaną osobę.

Cały system gospodarki odpadami opiera się na samofinansowaniu. Oznacza to, że samorząd nie ma możliwości dopłacania do zbiórki odpadów. Koszty związane z odbiorem śmieci w całości muszą być dzielone na ich wytwórców, czyli Mieszkańców. W związku ze wzrostem wydatków na ten cel w górę pójść muszą i opłaty.

Jesteśmy świadomi, że wzrost cen jest znaczący, jednak niestety całkowicie konieczny i niezależny od Samorządu.