W dniu 30 grudnia 2019 r. Gmina Sułkowice przystąpiła do realizacji programu LIFE. List intencyjny deklarujący udział w programie podpisał Zastępca Burmistrza Dariusz Melerowicz.

Dziękujemy za nieocenioną pomoc Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu oraz Wicemarszałkom Tomaszowi Urynowiczowi i Łukaszowi Smółce.

Celem programu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

 

Fot. Jarosław Szlachetka