W związku z wystąpieniem w dniu 31 grudnia 2019 roku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, na ternie województwa lubelskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach przypomina wszystkim hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

1) zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;

2) zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;

3) nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;

4) stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

5) stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Jednocześnie informuje się, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz.722).

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow