Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie na wymianę ambulansu w Sułkowicach w kwocie 400 000,00 zł.

Przekazanie karetki odbyło się 31 grudnia 2019 r. Kluczyki do nowego samochodu wręczył Ratownikom Medycznym Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Józef Tomal, a poświęcenia dokonał Ksiądz Edward Antolak - Proboszcz Parafii Sułkowice.
Ogromne podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowego ambulansu należą się Dyrektorowi SPZOZ w Myślenicach Panu Adamowi Styczniowi, Wicestaroście Powiatu Myślenickiego Panu Rafałowi Kudas oraz naszym Radnym powiatowym Panu Andrzejowi Pułce i Panu Krzysztofowi Trojanowi.