Informujemy, że usługi doradcze świadczone w ramach projektów „Kierunek Kariera” i "Kierunek Kariera Zawodowa" będą odbywać się od 20 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1.

Przed spotkaniem należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.

Harmonogram spotkań:

20.01.2020     w  godz.   12:00 – 17:00
10.02.2020     w godz.    12:00  - 17:00
24.02.2020     w godz.    12:00 – 17:00
2.03.2020       w godz.    12:00 – 17:00
16.03.2020     w godz.    12:00 – 17:00
23.03.2020     w godz.    12:00 – 17:00


Projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, skierowane są do osób pracujących zawodowo, chcących zdobyć nowe umiejętności oraz rozwinąć swoją dotychczasową karierę zawodową. W ramach projektu "Kierunek Kariera" można otrzymać bony z 87% dofinansowaniem na szkolenia i kursy (językowe, komputerowe, prawo jazdy), natomiast projekt "Kierunek Kariera Zawodowa" oferuje bony z 85% dofinansowaniem na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami.


Aby wziąć udział w projekcie należy:
•    mieć ukończone 25 lat i pracować  
•    być związanym z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
•    posiadać wykształcenie obejmujące nie więcej niż zdaną maturę – dla osób poniżej 50 roku życia
•    osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 lat mogą uczestniczyć w Projekcie niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.