Drukuj

Szanowne Babcie, Drodzy Dziadkowie

Dziękując za czas, troskę i ciepło, którymi dzielicie się z najbliższymi, z okazji
Waszego święta pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha
i nieustającej radości. Niech Wasze doświadczenie, bezinteresowna miłość,
życzliwość i życiowa mądrość będą przykładem dla Waszych wnuków,
a ich postawy powodem do dumy.

 

Artur Grabczyk       
Burmistrz Gminy Sułkowice