Wymagania:
• Umiejętność zarządzania zespołem pracowników oraz dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, komunikatywność.
• Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
• Prawo jazdy kat. B.
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Organizowanie pracy Grupy Gospodarczej (dowóz, przywóz na miejsce pracy, zabezpieczenie niezbędnego materiału i narzędzi do pracy).
• Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Grupą Gospodarczą, do zadań której należy:
- dbałość o czystość i utrzymanie drożności rowów i poboczy przy drogach gminnych,
- dbałość o czystość i utrzymanie drożność kanalizacji deszczowej przy drogach i placach gminnych,
- przeglądy i utrzymanie placów zabaw,
- przeglądy i utrzymanie obiektu zalewu rekreacyjnego,
- utrzymanie Placu Targowego,
- konserwacja obiektów mostowych i kładek dla pieszych,
- wykonywanie zleconych prac brukarskich na terenach należących do Gminy Sułkowice,
- dbałość o obiekty sportowe,
- wykonywanie drobnych prac drogowych,
- wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach komunalnych,
- rozliczanie wykonanych zadań, rozliczanie czasu pracy pracowników,
- nadzór nad sprzętem gospodarczym,
- dostarczanie dokumentów na terenie Gminy,
- zgłaszanie zauważonych usterek, awarii, nieprawidłowości w obiektach gminnych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), na terenie Gminy Sułkowice.

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o kontakt pod numerem telefonu 12 273 20 75 wew. 23 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pok. 226 (II piętro).