W poniedziałek 17 lutego odbyło się spotkanie z Posłem RP oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Panem Edwardem Siarką, podczas którego poruszono kwestię zakupu nowego samochodu ratunkowo - gaśniczego dla jednostki OSP w Rudniku.

Gminę Sułkowice reprezentowali Burmistrz Pan Artur Grabczyk, Sołtys Rudnika Pani Zofia Góralik, Radny Powiatu Myślenickiego Pan Andrzej Pułka oraz pracownik UM w Sułkowicach Pan Jakub Światłoń. Rozmowa dotyczyła zgromadzenia środków finansowych do zakupu wozu strażackiego i wsparcia realizacji tego działania przez pana Posła. Mamy nadzieję, że zamierzony cel już niedługo zostanie osiągnięty!