Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta
Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak
oraz
Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk
mają zaszczyt zaprosić

Mieszkańców Gminy Sułkowice

na uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Sułkowicach

w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 12ºº

ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice przy budynku Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach