W dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie posterunku policji w Sułkowicach. Wydarzenie to było rezultatem długoletnich zabiegów i starań samorządu oraz Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach o przywrócenie funkcjonowania jednostki po jej zamknięciu 11 lat temu.

Siedziba jednostki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach, na ul. Sportowej 51. Swoim działaniem obejmie miejscowości: Sułkowice, Harbutowice, Rudnik, Biertowice i Krzywaczkę. Sułkowicki posterunek jest 121 posterunkiem otwartym w okresie ostatnich czterech lat. Służbę rozpoczęło 5 funkcjonariuszy - kierownik wraz z Zespołem prewencyjnym – dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów patrolowo - interwencyjnych.

Uroczystości otwarcia posterunku rozpoczęły się punktualnie o godz. 12:00 złożeniem meldunku Wicewojewodzie Małopolskiemu Zbigniewowi Starcowi, po czym Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, Poseł na Sejm Władysław Kurowski, I Wicewojewoda  Małopolski Zbigniew Starzec, Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga, Radny Województwa Małopolskiego Robert Bylica, Starosta Myślenicki Józef Tomal, Radni Powiatowi - Aleksandra Korpal, Krzysztof Trojan, Andrzej Pułka, Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, Wójt Gminy Budzów Jan Najdek,  ksiądz dziekan Edward Antolak Proboszcz Parafii Sułkowice, kapelan myślenickiej policji ksiądz Józef Orawczak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Sułkowicach wraz z przewodniczącym Waldemarem Wolskim oraz mieszkańcy.

Podczas ceremonii Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec wraz z Burmistrzem Gminy Sułkowice Arturem Grabczykiem przekazali  na ręce kierownika zespołu asp. szt. Pawła Rucińskiego klucze do posterunku, po czym nastąpiło wygłaszanie okolicznościowych przemówień przez przybyłych gości. Ważnym dla funkcjonariuszy momentem było przekazanie przez Starostę Myślenickiego Pana Józefa Tomala kwoty 50 tys. zł na zakup nowego radiowozu. Uroczystość zakończyło poświęcenie jednostki przez Proboszcza Parafii Sułkowice księdza dziekana Edwarda Antolaka.

Liczymy, że obecność policji w Sułkowicach efektywnie przyczyni się do skrócenia czasu reakcji na zgłoszenia a zwiększona kontrola funkcjonariuszy znacząco wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa, porządku publicznego i spokoju mieszkańców.

Transmisja z uroczystego otwarcia posterunku dostępna na gminnym profilu portalu Facebook Gmina Sułkowice