Drukuj

W piątek 28 lutego 2020 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które w bieżącym roku zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Trzynaście organizacji otrzyma z budżetu gminy Sułkowice środki finansowe - w formie dotacji – na łączną kwotę 286.800,00 zł.

Na wykonanie zadań w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów sportowych dotację otrzymają:
Klub Sportowy „Gościbia” – 99.000,00 zł;
Ludowy Klub Sportowy „Rudnik” - 52.500,00 zł;
Ludowy Klub Sportowy Cisy Harbutowice – 28.000,00 zł;
Uczniowski Klub Sportowy „Plon” - 20.000,00 zł;
Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice - 16.000,00 zł;
Klub Sportowy „Delfin” – 15.000,00 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach - 15.000,00 zł;
Klub Sportowy „Kuźnia Tańca” - 6.500,00 zł.

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym na organizowanie spotkań konsultacyjno- integracyjnych dotację otrzyma:
Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach – 10.000,00 zł,
oraz na organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych dla mieszkańców Gminy Sułkowice dotacja została przyznana dla:
Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” w Harbutowicach – 5.000,00 zł;
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień – 4.700,00 zł;
Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach – 2.100,00 zł.

3. Działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie finansowe otrzymają:
Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”, na realizację dwóch zadań – 5.200,00 zł;
Klub Sportowy „Kuźnia Tańca” – 4.500,00 zł;
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” w ramach którego działa Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach – 3.300,00 zł.

Tekst: Barbara Flaga, fot.: Paulina Węgrzyn