KOMUNIKAT

W związku z pojawieniem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej koronawisrusem SARS-Cov-2, również Mieszkańcy Gminy Sułkowice proszeni są o zachowanie ostrożności i podejmowanie działań profilaktycznych.
W dniu 9 marca 2020 r. dokonano kontroli wszystkich placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice. W ramach kontroli sprawdzono wyposażenie sanitariatów w bieżącą, ciepłą wodę, mydło, ręczniki jednorazowe oraz instrukcje mycia rąk. We wszystkich placówkach zostały przeprowadzone pogadanki z wychowankami/uczniami dotyczące zasad higieny - w tym częstego i dokładnego mycia rąk, personel sprzątający został poinformowany o konieczności dezynfekowania klamek, włączników prądowych itp. oraz utrzymania w należytej czystości obiektu. Wszystkie zalecenia są realizowane.