Drodzy Sołtysi

W dniu Waszego Święta, Paniom i Panom
Sołtysom pełniącym swoje funkcje
w sołectwach Gminy Sułkowice,
życzymy wielu sukcesów w pracy
na rzecz społeczności lokalnej,
inspirujących pomysłów i działań łączących pokolenia
oraz aby podejmowane przez Was inicjatywy były źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

 

Waldemar Wolski                                              Artur Grabczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej                             Burmistrz Gminy Sułkowice