"To jest czas kwarantanny naszego społeczeństwa. To jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych” – Minister Zdrowia

APEL

DO MIESZKAŃCÓW GMINY SUŁKOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM


Szanowni Państwo,

decyzją Rządu RP od dnia 12 -25 marca br. wszystkie placówki oświatowe (w tym Świetlica Środowiskowa) zostają zamknięte. Jednak ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte i zapewniały będą zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Jednakże prosimy, aby już od czwartku ci, którzy mogą, powstrzymali się od posyłania dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków.
Rodzicom dzieci do lat 8, którzy nie mają możliwości zapewnienia im opieki będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zwolnienie lekarskie nie jest wymagane, wystarczy złożenie oświadczenia u pracodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Dodatkowo w dniach 12-25 marca br. zawieszona została także działalność instytucji kultury. W związku z powyższym wszystkie zajęcia i wydarzenia odbywające się w Sułkowickim Ośrodku Kultury oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach zostają odwołane.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa na terenie gminy zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich Mieszkańców o odpowiedzialne i poważne potraktowanie istniejącego ryzyka. Zgodnie z przekazanymi zaleceniami Rządu proszę o:
- ograniczenie przemieszczania się,
- unikanie skupisk ludzi,
- w miarę możliwości pozostawanie w domu,
- nieuczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach i treningach,
- ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych.


Proszę również instytucje i osoby prowadzące zorganizowane zajęcia sportowe, taneczne, edukacyjne itp. o czasowe ich zawieszenie.

Dodatkowo informuję, iż wszystkie Zebrania Wiejskie zostają odwołane, o nowych terminach zebrań będziemy Państwa informować na bieżąco.


Burmistrz Gminy Sułkowice

Artur Grabczyk