KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od dziś do 25 marca 2020 r. w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Większość rodziców już dziś nie przysłała dzieci do szkół, za co bardzo dziękujemy.

Wszystkie szkoły i przedszkola zapewniają w dniach 12-13 marca 2020 r. zajęcia opiekuńcze, dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych dniach.

Szkoły będą w kontakcie z uczniami za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.