W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego nie zapominajmy o naszych sąsiadach, ludziach chorych, starszych, mających trudności z przemieszczaniem się, dla których zaistniała sytuacja jest szczególnie niebezpieczna.
Aby nie pozostawiać ich samych i narażać na niebezpieczeństwo zapraszamy Mieszkańców Gminy Sułkowice do włączenia się w akcję #pomóż starszym sąsiadom.

Urząd Miejski w Sułkowicach wraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach uruchamiają całodobową infolinię, poprzez którą będzie można poinformować o potrzebie pomocy a także zgłosić się jako wolontariusz.
Pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami (legitymującymi się odpowiednim dokumentem) będą oferować pomoc w sprawach najpotrzebniejszych.

Numer infolinii: 726 510 520