Okres epidemii jest szczególnie niebezpieczny dla służb niosących pomoc w sytuacjach związanych nie tylko z koronawirusem. W celu ochrony zdrowia i życia nasi strażacy zostali wyposażeni w podstawowe środki ochrony osobistej i przeprowadzają szkolenia z działań związanych ze zwalczaniem wirusa COVID-19. Ponadto w najbliższy weekend (28-29 marca 2020) jednostka OSP Rudnik jeżdżąc po terenie całej gminy będzie przekazywać komunikaty o zachowaniu bezpieczeństwa i środkach ostrożności w trakcie trwania epidemii.