Drukuj

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zaopiniowało wniosek na dofinansowanie i przekazało naszej gminie prawie 70 000,00 złotych, które umożliwiły zakup 32 laptopów do naszych szkół. Zapotrzebowanie wykazało 6 szkół podstawowych, w których uczniowie zgłosili brak sprzętu komputerowego.

Projekt “Zdalna szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.