Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do wzięcia udziału w projekcie"ŁAMIEMY BARIERY" osoby z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego na terenach wiejskich lub słabo zaludnionych w wieku od 15 do 29 lat.

 Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy – 1033,40 zł netto/mc,
 • PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu,
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, trener zatrudnienia wspieranego, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
 • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie,
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty,
 • Bony szkoleniowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby niepełnosprawne bierne zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: województwa małopolskiego na terenach wiejskich lub słabo zaludnionych w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów,  II piętro.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu: pod nr tel. 574 084 886 oraz www.lamiemybariery.pl.