Drukuj

Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do wzięcia udziału w projekcie"ŁAMIEMY BARIERY" osoby z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego na terenach wiejskich lub słabo zaludnionych w wieku od 15 do 29 lat.

 Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów,  II piętro.

 

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu: pod nr tel. 574 084 886 oraz www.lamiemybariery.pl.