Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
wszystkim Druhom i Druhnom z Gminy Sułkowice
składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania
za codzienną gotowość niesienia pomocy
i profesjonalizm w ratowaniu życia i mienia.

Życzymy, aby pełniona służba była dla Was
źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy
a społeczne zaufanie niech towarzyszy Wam
w codziennej działalności.

 

Waldemar Wolski                                      Artur Grabczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej                      Burmistrz Gminy Sułkowice