W niedzielę 3 maja obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju oraz szereg ograniczeń z nią związanych, tegoroczne obchody Narodowego Święta miały wyjątkowo symboliczną formułę.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza Edwarda Antolaka – proboszcza parafii w Sułkowicach, w której udział mogli wziąć Mieszkańcy dzięki jej transmisji w internecie.

Po nabożeństwie w imieniu Mieszkańców Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Wolskim złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji. Od wielu lat, właśnie tam licznie gromadzili się mieszkańcy, by wspólnie celebrować kolejne rocznice, wysłuchać hymnu oraz części artystycznej przygotowanej przez Orkiestrę Dętą. Tym razem z powodu epidemii w uroczystościach nie wzięły udziału poczty sztandarowe, delegaci, strażacy, orkiestra oraz mieszkańcy.

 

Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Gminy Sułkowice Artura Grabczyka

 

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Sułkowice.

Przyszło nam żyć w niezwykłych czasach. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie przypuszczał, że rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja będziemy obchodzić w takich okolicznościach.

229 lat temu w naszej Ojczyźnie została uchwalona Ustawa Zasadnicza – Konstytucja. Pierwsza w Europie, a druga na świecie regulacja porządku prawnego, podziału władzy, wskazująca na prawa i obowiązki obywateli.

Zapisy Konstytucji 3 Maja, jak możemy przypuszczać, dla tych którzy żyli w XVIII - wiecznej Europie i Polsce były czymś niezwykłym, zapewne mówiono o tym dokumencie z niedowierzaniem. Dzisiaj patrzymy na Konstytucję 3 Maja z perspektywy historycznej, ale dla ówczesnych obywateli była ona zapewne niezwykła i wręcz, pozwolę sobie na takie określenie, niewiarygodna. Ustawa zasadnicza, która regulowała ustrój państwa w tamtym czasie była aktem ponad przeciętnej determinacji i patriotyzmu tych, którzy pod wodzą króla Augusta Poniatowskiego doprowadzili do jej uchwalenia mając na względzie przede wszystkim dobro Ojczyzny.

Jak pisze prof. Piotr Ugniewski w artykule „Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja”: Ustawa Rządowa była przedmiotem podziwu światłych środowisk europejskich, mimo, że praktycznie została ona unicestwiona w 1792 roku, pozostawiła ważne przesłanie dla Polaków na przyszłość, jak osiągnąć bez przemocy porozumienie w podstawowych dla dobra publicznego sprawach.

W ubiegłym roku, w przemówieniu, które po raz pierwszy jako Burmistrz Sułkowic wygłaszałem do zgormadzonych pod pomnikiem ofiar pacyfikacji mieszkańców gminy, mówiłem o zbliżającej się 50 rocznicy nadania praw miejskich Sułkowicom. Mówiłem wówczas o odpowiedzialności za rozwój naszej małej Ojczyzny.

Dzisiaj jeszcze mocniej należy podkreślić wspólną troskę o to jak będzie rozwijała się nasza gmina, jak będziemy budowali podwaliny jej świetności poprzez dialog, porozumienie, kompromis, gdzie każdy z nas jest tak samo odpowiedzialny za to jak nasza mała ojczyzna będzie wyglądała jutro.

Szanowni Państwo, przyszło nam żyć w niezwykłych czasach, gdzie ulice, place, kościoły są puste. Gdzie musimy zachowywać wszelkie środki ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi, nawet tymi, których znamy od lat. To wielka próba dla nas, naszej tradycji, naszych przyzwyczajeń, czy wreszcie dla wszelkich form uprzejmości i zwykłej kultury, której uczyliśmy się od najmłodszych lat.

To czas próby, bo podanie ręki nie jest już tak oczywiste, bo przed sklepem musimy wobec siebie zachowywać bezpieczny odstęp, bo zasłonięte twarze są często nie do poznania. Ale wierzę głęboko, że przez ten czas przejdziemy zwycięsko z podniesioną głową, że już wkrótce wrócimy do normalności, której na pewno będziemy musieli się na nowo uczyć, że wspólnie damy radę nawet wtedy, gdy będzie nam się wydawało, że jest bardzo ciężko.

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszej gminy, ten niezwykły czas i naszą postawę w tym czasie będzie oceniała historia, my tu i teraz chciejmy jak najlepiej wykorzystać te momenty w jakich przyszło nam żyć, niezwykły czas, z którego wierzę głęboko, wyjdziemy obronną ręką.

Wspominając dzisiaj wielkich ojców Konstytucji 3 Maja, odpowiedzialnych patriotów stawiających dobro Ojczyzny ponad wszystko, chcę wspomnieć naszych współczesnych bohaterów: lekarzy, personel medyczny, służby mundurowe i nieocenionych druhów OSP, dzięki którym my dzisiaj czujemy się bezpieczniej, wobec tego co dzieje się w naszym kraju i na całym świecie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy za odpowiedzialne stosowanie się do zaleceń przepisów bezpieczeństwa. Dzisiaj rzeczywistość każe nam odpowiedzialnie dbać o zdrowie swoje, najbliższych i wszystkich z którymi mamy możliwość się spotkać.

Dzisiaj nasze podstawowe zadanie to: Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to jacy będziemy jutro - musimy zadbać już dziś.

Dziękuję bardzo.