Zakończona została przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1939 i K1940 w Krzywaczce, polegająca na przekształceniu skrzyżowania dróg na trzywylotowe rondo, położeniu nawierzchni bitumicznej na jezdni oraz budowa chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.

Całkowita wartość zadania wyniosła 985 873,55 zł: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 585 543,00 zł, środki Powiatu Myślenickiego - 400 330,55 zł, w tym: 160 000,00 zł ze środków Gminy Sułkowice.