Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Program jest realizowany w okresie: trwania stanu epidemii, o którym mowa w RozpMZ; innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.

Wszystkie szczegóły dostępne TUTAJ.