113 800,00 zł w tym  55 987,33 zł pozyskano w ramach programu BEZPIECZNY STRAŻAK na „Zakup wyposażenia samochodu bojowego dla OSP w Rudniku oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla pozostałych jednostek z terenu Gminy Sułkowice”. Pozostała kwota to środki z Funduszu Sołeckiego Wsi Rudnik i budżetu Gminy Sułkowice.

10 280,00 zł, w tym pozyskane 5 140,00 zł w ramach Programu MAŁY STRAŻAK trafi do MDP z terenu Gminy Sułkowice w postaci dresów sportowych. Drugą połowę kwoty stanowią środki MDP Biertowice, pozyskane z budżetu Gminy Sułkowice w ramach konkursu z zakresu pożytku publicznego.

Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.