Szkolne biblioteki Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach otrzymały wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych i uatrakcyjnienie swoich księgozbiorów.

Środki w wysokości 4 tys. zł dla każdej biblioteki udzielone zostały przez Małopolski Urząd Wojewódzki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.