KOMUNIKAT

W dniu 31 maja 2020 upływa termin płatności II raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prosimy o terminowe dokonanie opłat.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu, w godzinach otwarcia lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach:

Bank Spółdzielczy o/Sułkowice

86 8589 0006 0170 0000 0068 0012

 

Referat Spraw Obywatelskich