18 maja rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na ul. Sportowej, polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Sułkowice oraz Powiat Myślenicki. Całkowity koszt zadania: 281 696.69 zł, w tym 160 tys. zł wkład Gminy Sułkowice.

Dalszy, 300 m odcinek drogi należącej do Gminy Sułkowice również uporządkowano. Wyczyszczono przydrożne rowy, wyrównano pobocza oraz obcięto gałęzie w celu poprawy widoczności i usprawnienia odpływu wody z jezdni.