Dwie jednostki z terenu naszej gminy, które poniosły straty podczas działań powodziowych w maju 2019 roku otrzymały sprzęt i umundurowanie osobiste w ramach realizacji programu: „UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA GMIN NA ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DOTKNIĘTYM SKUTKAMI POWODZI”.

Wartość zadania to 11 000,00 zł, które zostało w całości sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Wśród zakupionego asortymentu były węże tłoczne, buty specjalne, wodery i ubrania specjalne.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli Robert Bylica - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Artur Grabczyk -Burmistrz Gminy Sułkowice oraz druhowie z OSP Biertowice i OSP Sułkowice.