INFORMACJA

Urząd Miejski w Sułkowicach pracuje
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1800.

Obsługa Klientów odbywa się
na Sali Obsługi/ Dzienniku Podawczym.

PROSIMY WCHODZIĆ
POJEDYNCZO

Klienci po wejściu do Urzędu zobowiązani są 
do noszenia maseczek i zdezynfekowania dłoni
(podajnik po lewej stronie drzwi)!