Ostatnie tygodnie przyniosły wszystkim wiele nieoczekiwanych wydarzeń. Epidemia koronowirusa spowodowała, że każdy znalazł się w nowej sytuacji. Konieczna stała się zmiana trybu życia, nawyków oraz sposobu myślenia. Zostaliśmy dotknięci m.in. zmianami w sferze ekonomicznej, zdrowotnej i społecznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach pracuje siedem dni w tygodniu, oferując bezpłatną pomoc. Interwenci, pracujący w systemie całodobowym, są dostępni pod numerami telefonów: +48 510 132 396, +48 506 318 838, a dla osób posługujących się językiem migowym udzielane jest wsparcie na komunikatorze Skype (OIKMyslenice).

W dobie obecnego kryzysu epidemiologicznego oferta kierowana jest szczególnie do osób narażonych na zagrożenie, a więc pracowników służby zdrowia, policji, straży pożarnej, pracowników ośrodków i domów pomocy społecznej, wolontariuszy, a także osób zakażonych, ich bliskich oraz osób przebywających na kwarantannie oraz wszystkim osobom doświadczającym sytuacji trudnych.

Pomimo pandemii życie toczy się dalej, a z nim pojawiają się trudy dnia codziennego. OIKiP w Myślenicach udziela pomocy każdemu, kto przeżywa kryzys. Zespół tworzą wykwalifikowani interwenci kryzysowi - psychologowie, pedagodzy, familiolodzy, którzy są po to, by wspierać osoby, którym jest ciężko, które doświadczają życiowych trudności, bądź nie wiedzą, gdzie udać się ze swoim problemem.

 

Komu pomagamy?

 • każdemu, kogo obecna sytuacja epidemiologiczna przerasta, w tym osobom przebywającym na kwarantannie,
 • pracownikom ochrony zdrowia i innym służbom niosącym pomoc,
 • osobom zmagającym się z kryzysem związanym z utratą pracy,
 • osobom doznającym przemocy w rodzinie,
 • osobom przeżywającym żałobę,
 • potrzebującym porady w związku z uzależnieniem swoim lub bliskiej osoby,
 • osobom przeżywającym kryzys związany z wychowaniem dziecka,
 • osobom mającym myśli samobójcze i zmagającym się z problemem autoagresji,
 • osobom w kryzysie związanym z chorobą,
 • osobom przeżywającym trudności w związku,
 • oraz wszystkim, którzy chcą porozmawiać, bo im ciężko, czy mają problem inie wiedzą gdzie się udać.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach