W dniu 4 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie ronda w Krzywaczce. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w gminie, zlokalizowana na drodze powiatowej w kierunku Skawiny. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych powiatu oraz Gminy Sułkowice.

W spotkaniu udział wzięli: Inspektor Nadzoru ZDP Irena Korzeń-Figiel, Burmistrz Gminy Sułkowice Artur Grabczyk, Starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal, Wicestarosta Rafał Kudas, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach Jerzy Grabowski oraz Radni Powiatowi Andrzej Pułka i Krzysztof Trojan.