Trwają prace remontowe na ul. Sportowej, polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej - wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Termin zakończenia prac planowany był na lipiec, jednak z nowego chodnika będzie można korzystać już końcem przyszłego tygodnia.

Inwestycja realizowana jest przez Gminę Sułkowice oraz Powiat Myślenicki.

Całkowity koszt zadania: 281 696.69 zł, w tym 160 tys. zł wkład Gminy Sułkowice.