WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI
Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym.


Dyżurować będą:
1) w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56.
2) w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16.
Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 8 do 15 czerwca 2020 r. u dyrektora dyżurującego przedszkola.

Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. (12) 273-21-99
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach – tel. (12) 273-26-78
Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.
Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak w pozostałe miesiące roku szkolnego – pracują:
- Przedszkole Samorządowe w Rudniku,
- Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.
W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach oraz Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy, a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).Burmistrz
Artur Grabczyk

Karta zgłoszenia dziecka
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego