Gmina Sułkowice otrzyma środki na zakup laptopów dla uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zaopiniowało wniosek na dofinansowanie i przekaże naszej gminie prawie 105 000,00 złotych, które umożliwią zakup dodatkowych laptopów do naszych szkół.

Zapotrzebowanie wykazały wszystkie szkoły podstawowe, w których uczniowie zgłosili brak sprzętu komputerowego.

Projekt “Zdalna szkoła+” to kolejny program pozwalający pozyskać środki na wyposażenie szkół w sprzęt konieczny do prowadzenia zdalnych lekcji. Druga edycja ma na celu  wsparcie szkół, a pośrednio uczniów, w tym zwłaszcza uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Laptopy w ramach programu zostaną zakupione i przekazane do szkół na początku września. Już dziś Ministerstwo Edukacji Narodowej wspomina, że jeżeli sytuacja w Polsce się nie poprawi możliwe, że we wrześniu nadal kontynuowana będzie nauka zdalna.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.