Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Harbutowice

zapraszają Mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu
21 czerwca 2020 roku

(niedziela) o godz. 1230
w
Centrum Kultury w Harbutowicach.

 

Tematy zebrania:

  1. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań i działalności Sołectwa Harbutowice za rok 2019.
  2. Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku i planach na rok 2020.
  3. Uchwalenie planu finansowo – rzeczowego Sołectwa Harbutowice na rok 2020.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zapytania i wolne wnioski.

 

Informujemy, że zebrania wiejskie odbędą się z zapewnieniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia maseczek, zdezynfekowania dłoni i pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku, kiedy temperatura przekroczy 37,5°C nie będzie można uczestniczyć w zebraniu.