Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, będzie udzielane po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 12 274 97 59 w godzinach pracy Starostwa.

Każdy z beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązany jest do przyjścia na w/w poradę w maseczce zakrywającej usta i nos, bez osób towarzyszących. Ponadto należy pamiętać o dezynfekcji rąk oraz zachowaniu co najmniej 1,5-metrowej odległości od osoby świadczącej pomoc.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej będą zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 274 97 59, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach: www.myslenicki.pl w zakładce Dla Mieszkańca oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.