Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych działających w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej pn. ,,Sportowe Wakacje +".

Stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie na organizację w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.:

  •  otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
  •  turniejów, konkursów i innych wydarzeń sportowych,
  •  obozów sportowych.

Założeniem Programu „Sportowe Wakacje+” jest promocja aktywnego wypoczynku w kraju oraz umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym poznawaniu walorów turystycznych naszego kraju oraz upamiętnieniu postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski. Nowy program jest wynikiem analizy aktualnej sytuacji związanej z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Polski, w szczególności w związku z epidemią Covid-19.

Oferty należy składać w formie elektronicznej i papierowej do 5 lipca br., zaś ich rozpatrzenie nastąpi do 24 lipca br.

Szczegóły Programu znajdują się na stronie Ministerstwa LINK