Drukuj

21 czerwca br. odbyło się zebranie wiejskie w Harbutowicach, na którym został uchwalony plan finansowo-rzeczowy, a Mieszkańców zapoznano z zadaniami ekodoradcy zatrudnionego w ramach projektu LIFE.

Sołtys Izabela Starowicz przedstawiając swoje sprawozdanie z działalności za rok ubiegły zaapelowała do Mieszkańców Harbutowic o to, aby w miarę swoich możliwości również sami zadbali o przydrożne studzienki, kratki, czy zarastające rowy i pobocza wykazując się przy tym zaangażowaniem we wspólne dobro i wizerunek miejscowości.