W dniu 18 czerwca br., Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę o comiesięcznej dotacji w wysokości 100 zł dla każdego dziecka zapisanego do żłobka Radosne Serce w Sułkowicach.

Dofinansowanie przekazane zostanie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Sułkowice, objęte opieką w żłobku w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie.

Uchwała wejdzie w życie po upływie  14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.