APEL DO MIESZKAŃCÓW

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Sułkowice
o dbanie o przylegające do ich pól i posesji ROWY MELIORACYJNE i STUDZIENKI ODPŁYWOWE,
systematyczne PRZYCINANIE KONARÓW DRZEW I KRZEWÓW,
które uniemożliwiają dojazd pojazdom ratowniczym.

Prosimy także zadbać o własne bezpieczeństwo, poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu (ogrodzeniu posesji lub budynku) NUMERU DOMU.

Pamiętajmy także o SOBIE i sąsiadach budując OGRODZENIE POSESJI,
ponieważ zbyt wąski przejazd coraz częściej uniemożliwia dojazd Straży Pożarnej,
ogranicza możliwość udzielenia szybkiej pomocy poszkodowanym
oraz powoduje zwiększone straty w mieniu.

W większości dróg gminnych udział mają także Mieszkańcy,
dbajmy więc wspólnie o ich stan i nie powodujmy,
aby przez spory sąsiedzkie ktoś stracił dobytek albo życie.