Drukuj

Burmistrz Gminy Sułkowice
i Sołtys Sołectwa Biertowice

zapraszają Mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE,

które odbędzie się w dniu

5 lipca 2020 roku

(niedziela) o godz. 1100

w Gminnym Centrum Ekologicznym

w Biertowicach
(siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Sułkowicach).

 

Tematy zebrania:

  1. Sprawozdanie Sołtysa z realizacji zadań i działalności Sołectwa Biertowice za rok 2019.
  2. Informacja Burmistrza Gminy Sułkowice o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku i planach na rok 2020.
  3. Uchwalenie planu finansowo – rzeczowego Sołectwa Biertowice na rok 2020.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zapytania i wolne wnioski.