Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do: świadczenia "Dobry Start", zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można składać w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego 500+ składamy dopiero w 2021 roku.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 12 272 50 20 wew. 28, 12 273 36 62.