Gmina Sułkowice otrzymała dofinansowanie na prace renowacyjne zbiorowej mogiły zamordowanych przez Niemców 24 VII 1943 r. Sułkowiczan, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sułkowicach. Dotacja pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Głównym celem planowanych prac jest wykonanie prawidłowego posadowienia pomnika. Z tego względu zachodzi konieczność jego rozbiórki na poszczególne elementy. W drugim etapie prace mają objąć rozbicie i usunięcie wadliwego fundamentu betonowego oraz wykonanie nowego fundamentu. W kolejnym etapie pierwotne elementy pomnika mają zostać oczyszczone ze starej zaprawy murarskiej oraz zanieczyszczeń atmosferycznych i biologicznych, a następnie użyte do odbudowy pomnika zgodnie z pierwotnym założeniem. Zakres prac obejmie ponadto wymianę zniszczonych ciosów oraz wykonanie stosownych zabiegów konserwatorskich: wzmocnienie strukturalne piaskowca, uzupełnienie ubytków. Demontaż obiektu oraz kompleksowa konserwacja obiektu pozwolą zabezpieczyć go przed dalszą degradacją i przywrócić do pierwotnego stanu. W ramach zadania wykonana zostanie renowacja 4 płyt grobowych oraz odnowienie ścieżek i kwietników wokół pomnika i grobów.

Całkowity koszt zadania wyniesie około 28 tys. zł w tym 13 607,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, reszta to wkład własny z budżetu Gminy Sułkowice na rok 2020.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"