Ruszył otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, adresowany do dzieci i młodzieży z Województwa Małopolskiego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących bloków tematycznych:

1. Talenty i kompetencje

Wsparcie rozwoju małopolskich uczniów oraz działania edukacyjne na rzecz rozwoju ich talentów i kompetencji, zwłaszcza kluczowych:
- w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, matematycznych, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, cyfrowych, osobistych oraz społecznych.

2. Naukowa przestrzeń edukacyjna

Wspieranie zadań mających na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży innowacyjnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych przy pomocy opiekunów i członków akademickich kół naukowych.
Opracowanie programów edukacyjnych rozwijających wszelkiego rodzaju umiejętności.

3. Patriotyczne wychowanie

Organizacja programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski. Działania te mogą być realizowane poprzez organizację konkursów online poświęconych historii Polski, symbolice narodowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca br.

Przyjmowane będą oferty stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, których cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu LINK.