Drukuj

Program skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski i zakłada wsparcie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

Konkurs realizowany będzie w terminie od 3 lipca 2020 r. do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczona na jego realizację.

W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 31 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji Lotto

www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje

 

sportowe wakacje grafika