W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania,

celem upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,

w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy

(odwołanie alarmu - ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.