Przypominamy o trwającym naborze do projektu Małopolska Niania 2.0 organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie w 2020 r. 1 850 zł/m-c (wsparcie podstawowe) lub 2 600 zł/m-c (wsparcie podwyższone). Dofinansowanie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są do 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00 

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" – Aktualności - III nabór

https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-iii-nabor-138/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-653.html