W dniach 8-9 sierpnia 2020 r. na Sułkowickim Rynku odbyła się prezentacja Wiedeńskiego Pomnika Jana III Sobieskiego. Mieszkańcy naszej Gminy, jako jedni z pierwszych odpowiedzieli na inicjatywę upamiętnienia osoby Króla Jana III Sobieskiego poprzez budowę pomnika, którego osadzenie zaplanowano na Wiedeńskim Kahlenbergu. Sułkowice stały się kolejnym miejscem na mapie Polski, gdzie pomnik został zaprezentowany.

Uroczystość prezentacji Pomnika na Sułkowickim Rynku rozpoczęła się objęciem warty przy pomniku przez przedstawicieli Podolskiego Regimentu Odprzodowego i Małopolskiej Chorągwi Husarskiej i druhów OSP Biertowice, po czym odegrany został Hymn Polski przez Orkiestrę Dętą „Sygnał” z Radziszowa.

W uroczystości na zaproszenie Burmistrza Gminy Sułkowice oraz Komitetu wzięli udział mieszkańcy, fundatorzy pomnika, media a także Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas i Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica.

W trakcje uroczystości wręczone zostały również odznaki Mieszkańcom naszej Gminy za zasługi w kultywowaniu i upowszechnianiu chwały Oręża Polskiego Viktorii Wiedeńskiej oraz Pamięci o Królu Polskim Janie III Sobieskiemu i walki o Jego upamiętnienie Pomnikiem na Kahlenbergu.

Zwieńczeniem uroczystości były okoliczne przemówienia przedstawicieli Władz, Komitetu i sponsorów oraz złożenie kwiatów pod prezentowanym Pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego.

Na koniec zaprezentowana została wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Radziszowa.

Pomnik stanowi upamiętnienie osoby Króla Jana III Sobieskiego, utrwalające jego wiekopomne zwycięstwo nad Turkami, które pozwoliło Europie zachować swoją dotychczasową tożsamość. W 2013 roku w 330. rocznicę bitwy pod Wiedniem, dzięki wsparciu wielu organizacji krakowskich między innymi Krakowskiego Bractwa Kurkowego oraz władz Miasta Krakowa i Wiednia, na wzgórzu Kahlenberg, został wmurowany kamień węgielny pod budowę pomnika. Autorem koncepcji pomnika jest wybitny artysta rzeźbiarz Czesław Dźwigaj - profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, autor wielu pomników na całym świecie. Koncepcja architektoniczna musiała być dostosowana do wymagań stawianych przez władze Wiednia. Pomnik przedstawia Króla z buławą hetmańską siedzącego na koniu, pod jego kopytami pokonana armia wezyra Kara Mustafy, a za nim symbolizujący zwycięstwo szwadron husarii polskiej. 

Odsłonięcie pomnika zaplanowano na wrzesień 2018 roku, jednak po zmianie władz w Wiedniu strona austriacka wstrzymała projekt, który wciąż czeka na jego pomyślne zakończenie.

Reportaż z uroczystości wyemitowano w Kronice Krakowskiej w dniu 8 sierpnia br. (od 8:35 min) https://krakow.tvp.pl/49331077/08082020-2130.

 

Fot. M. Widlarz, J. Marzec